Toelichting Bruto-Netto

 

 

“Met de tool Bruto-Netto berekent u snel een nettoloon uit een gegeven brutoloon of omgekeerd. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het statuut van de werknemer maar ook met zijn fiscale toestand en met een aantal extra voordelen. Hieronder krijgt u toelichting bij enkele invulvelden.

Versie 2021.2
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 september 2021 werden opgenomen.

Versie 2021.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2021 werden opgenomen.

Versie 2020.2
Aanpassing sociale werkbonus vanaf 1 maart 2020.

Versie 2020.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2020 werden opgenomen.

Versie 2019.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2019 werden opgenomen.

Versie 2018.2
Aanpassing sociale werkbonus vanaf 1 september 2018.

Versie 2018.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2018 werden opgenomen.

Versie 2017.2
Aanpassing sociale werkbonus vanaf 1 juni 2017.

Versie 2017.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2017 werden opgenomen.

Versie 2016.3
Aanpassing sociale werkbonus vanaf 1 juni 2016.

Versie 2016.2
De mogelijkheid om een aantal al dan niet belastbare voordelen toe te passen bij de berekening van een nettoloon, werd toegevoegd.

Versie 2016.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2016 werden opgenomen.
Aanpassing fiscale werkbonus vanaf 1 januari 2016.

Versie 2015.3
Aanpassing fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015.

Versie 2015.2
Wijzigingen werkbonus toepasbaar vanaf 1 augustus 2015.

Versie 2015.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2015 werden opgenomen.

Versie 2014.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2014 werden opgenomen.
Wijzigingen werkbonus toepasbaar vanaf 1 januari 2014.

Versie 2013.3
Aanpassing sociale werkbonus vanaf 1 april 2013.

Versie 2013.2
Aanpassing sociale en fiscale werkbonus vanaf 1 januari 2013.

Versie 2013.1
De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing toepasbaar vanaf 1 januari 2013 werden opgenomen.
Wijzigingen werkbonus toepasbaar vanaf 1 december 2012.

 

Voordelen

Bij de berekening van een nettoloon kan u een aantal voordelen toevoegen. Bij de berekening van een brutoloon is deze mogelijkheid niet voorzien.

 

Groepsverzekering

De persoonlijke bijdragen voor een groepsverzekering geven recht op een belastingsvermindering berekend aan een bijzonder gemiddeld tarief. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het hele loon, inclusief de persoonlijke bijdrage voor groepsverzekering.
Vervolgens mag die bedrijfsvoorheffing worden verminderd met een bedrag gelijk aan 30% van de verplichte inhoudingen voor de groepsverzekering.

Woon-werkverkeer

Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang het vervoersmiddel:

Maaltijdcheques

De toekenning van maaltijdcheques vormt onder voorwaarden een sociaal en fiscaal vrijgesteld voordeel. Zo mag:

De tegemoetkoming van de werknemer wordt in mindering gebracht van het loon na bijdragen en voorheffing.

Vergoedingen voor beroepsuitgaven

Vergoedingen die aan een werknemer uitgekeerd worden als terugbetaling van effectieve beroepskosten die eigen zijn aan de werkgever, zijn voor de werknemer in principe vrijgesteld van bijdragen en belastingen.

Bijkomende netto-inhoudingen

Er kan sprake zijn van andere inhoudingen die op het nettoloon moeten worden toegepast.

 

Echtgenoot / Partner

Wettelijk samenwonenden worden op fiscaal vlak gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met een echtgenoot.

Mindervalide echtgenoot

De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten is gehandicapt.

Echtgenoot met beroepsinkomsten

Als echtgenoot met beroepsinkomsten wordt beschouwd, de echtgenoot die eigen beroepsinkomsten heeft van meer dan 141 euro netto per maand.

Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten hebben, worden de verminderingen voor kinderen ten laste en andere gezinslasten, met uitzondering van die voor de gehandicapte echtgenoot, toegekend aan de echtgenoot naar keuze. Die keuze moet bevestigd worden bij middel van een attest dat conform is aan het door de minister van Financiën vastgelegde model. De vermindering voor gehandicapte echtgenoot wordt toegekend aan de betrokken persoon zelf.

Echtgenoot met beroepsinkomsten > 235

De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten, die meer bedragen dan 235 euro netto per maand.

De grens inzake beroepsinkomsten wordt als volgt vastgelegd:

Echtgenoot met beroepsinkomsten ≤ 235

De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten, die niet meer bedragen dan 235 euro netto per maand.

De grens inzake beroepsinkomsten wordt als volgt vastgelegd:

Echtgenoot met beroepsinkomsten ≤ 469

De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten en die niet meer bedragen dan 469 euro netto per maand.

De grens inzake beroepsinkomsten wordt als volgt vastgelegd:

 

Personen ten laste


Niet-mindervalide kinderen ten laste

Vul hier het aantal niet-mindervalide kinderen ten laste in.

Bijvoorbeeld: u heeft twee kinderen ten laste, waarvan 1 mindervalide. Dan vult u in:
Niet-mindervalide kinderen ten laste: 1
Mindervalide kinderen ten laste: 1

Mindervalide kinderen ten laste

Vul hier het aantal gehandicapte kinderen ten laste in. Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee gerekend.
U vult het werkelijk aantal mindervalide kinderen ten laste in,het programma houdt zelf rekening met de dubbeltelling.

Niet – mindervaliden < 65 jaar

De verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde personen (ascendenten, zijverwanten tot en met de tweede graad en personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest), andere dan diegene vermeld onder “niet-mindervaliden ≥ 65 jaar”, ten laste.

Niet – mindervaliden ≥ 65 jaar

De verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 3° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde personen (ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad) ten laste die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

Mindervaliden < 65 jaar

De verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde personen (ascendenten, zijverwanten tot en met de tweede graad en personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest), andere dan diegene vermeld onder “niet-mindervaliden ≥ 65 jaar”, ten laste.
De gehandicapte persoon ten laste wordt voor twee gerekend.
U vult het werkelijk aantal in, het programma houdt zelf rekening met de dubbeltelling.

Mindervaliden ≥ 65 jaar

De verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 3° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde personen (ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad) ten laste die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
De gehandicapte persoon ten laste wordt voor twee gerekend.
U vult het werkelijk aantal in, het programma houdt zelf rekening met de dubbeltelling.

 

Afdruk specificaties


Taalkeuze

Onafhankelijk van de taal waarin u de informatie in de invulschermen heeft aangebracht, kan u voor het genereren van het document de keuze maken tussen de aanmaak van een Nederlands of een Franstalig document.

Detail

Indien het vakje “gedetailleerde afdruk” aangevinkt is, krijgt u bij het genereren van uw document alle detailinformatie.