Belasting op inverkeerstelling

De belasting op inverkeerstelling (BIV) is eenmalig en is verschuldigd bij de eerste inschrijving van het voertuig op naam van de eigenaar of gebruiker. Tot in 2005 was de BIV enkel verschuldigd voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen, drie- en vierwielers. Er wordt geen BIV geheven op bromfietsen en lichte vierwielers met rijbewijs AM.

Sinds 2006 kwamen daar ook nog bij de lichte vrachtauto's, andere dan pick-ups en chassis-cabines met een laadruimte kleiner dan 50% van de wielbasis of een niet conforme scheidingswand.

De BIV is niet verschuldigd als het voertuig overgedragen wordt tussen echtgenoten als de BIV al werd betaald door de echtgenoot die het voertuig rechtstreeks overdraagt aan de andere echtgenoot.

Ook ex-echtgenoten kunnen vrijstelling bekomen bij overdracht.Opgelet: De overdracht is niet rechtstreeks tussen echtgenoten als het voertuig dat ooit op naam van de echtgenoot of echtgenote heeft gestaan ondertussen op naam van iemand anders werd ingeschreven of doorverkocht werd en daarna opnieuw verkregen of aangekocht wordt door de andere echtgenoot. Daarom mag het voertuig niet voor verkoop worden aangeboden met een handelaarsplaat als het door de andere echtgenoot wordt overgenomen. Bij een keuring met handelaarsplaat moet de handelaar immers eigenaar zijn van dat voertuig. Is de overdracht niet rechtstreeks tussen echtgenoten, dan blijft BIV verschuldigd ter gelegenheid van de overdracht.

Sinds 1 april 2008 bestaat het bedrag van de BIV uit één of twee bestanddelen. Bij het eerste bestanddeel wordt sinds 1 januari 2014 de ecomalus opgeteld als een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte of een natuurlijke persoon die in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte woont een personenauto of auto voor dubbel gebruik inschrijft.

Sinds 1 maart 2012 wordt de BIV anders berekend in het Vlaamse Gewest voor natuurlijke personen en andere ondernemingen dan die met leasingactiviteiten.

Sinds 1 januari 2014 is bij gebruikte voertuigen in Vlaanderen het verschil door de pro rata tussen natuurlijke personen en andere ondernemingen, dan die met leasingactiviteiten weggevallen. De vrijstellingen van BIV in Vlaanderen zijn nu gegroepeerd in artikel 2.3.6.0.1 en 2.3.6.0.2 van de VCF.

 

Eerste bestanddeel

Het bedrag van de BIV wordt vastgesteld op grond van de fiscale pk of van het motorvermogen uitgedrukt in kW. Als het vermogen van éénzelfde motor, uitgedrukt in fiscale pk en kW, aanleiding geeft tot de heffing van een verschillend belastingbedrag, is de belasting voor het hoogste bedrag verschuldigd. Deze belasting wordt enkel geheven op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen en sinds begin januari 2006 lichte vrachtauto's met vermelding op het keuringsbewijs na inschrijving van een getal kleiner dan 50 voor het %-teken. Het verschuldigde bedrag daalt als het betrokken voertuig al is ingeschreven geweest in België of in het buitenland gedurende ten minste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jaar.

In 2018 is alleen het eerste bestanddeel BIV verschuldigd in alle gewesten als de aanvrager het voertuig voor leasingactiviteiten inschrijft en uitsluitend in het Brussels Gewest ook in de andere gevallen. Er is geen pro rata eerste bestanddeel meer voor natuurlijke personen in het Vlaamse Gewest bij inschrijving van een gebruikt voertuig. Het eerste bestanddeel BIV geldt voor motorfietsen in Vlaanderen, ongeacht de brandstof sinds 2014 (VCF, art. 2.3.4.2.1). Er geldt voor motorfietsen geen vrijstelling van BIV wegens elektrische aandrijving of plug in of waterstof (VCF, art. 2.3.6.0.2). Sinds 2014 blijft in het Waalse Gewest het eerste bestanddeel verschuldigd door de natuurlijke persoon en ook door de rechtspersoon met of zonder leasingactiviteiten.

In het Vlaamse Gewest tot op 29 februari 2012 en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestond de BIV maar uit één bestanddeel. In 2013 is alleen het eerste bestanddeel van de BIV verschuldigd in Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in alle gevallen, in het Waalse gewest door de rechtspersonen en op voorwaarde dat een bepaalde uitstoot niet wordt overschreden door natuurlijke personen en in het Vlaamse Gewest door leasingondernemingen.

In maart 2012 wijzigde het tarief van de BIV in Vlaanderen alleen voor voertuigen die niet worden geleased, zie: BIV wijzigt in Vlaanderen in 2012 hierna. Het bedrag van de BIV wordt in Vlaanderen anders berekend als het voertuig ingeschreven wordt op een natuurlijke persoon of een onderneming, anders dan een leasingonderneming voor auto's, sinds maart 2012. De berekening is omschreven in het decreet van het Vlaams Parlement van 17 februari 2012. Vanaf 1 juli 2012 wijzigt factor c elke 1e juli. Deze luchtcomponent werd aangepast aan de index. Dat resulteert in een hoger tarief dan in de formule die gold sinds 1 maart 2012. Vanaf 1 januari 2013 is de formule vervolledigd met een CO2 correctieterm (x) in functie van de technologische evolutie. x was 4,5 CO2/km in 2013. x was 9 CO2/km in 2014. x was 13,5 CO2/km in 2015. In 2016 bedroeg de correctieterm x 18 CO2/km. In 2017 bedroeg x 22,5 CO2/km. In 2018 bedraagt x 27 CO2/km.

Indien het voertuig niet geleased is, wordt vanaf 1 januari 2016 de formule bijgestuurd en de luchtcomponent c gewijzigd tenzij het voertuig werd besteld vóór 31 oktober 2015 en de vereiste verklaring werd afgelegd bij VLABEL. Zie Wettelijke basis BIV in Vlaanderen vanaf 1 januari 2016.

Tweede bestanddeel in Waals Gewest

Sinds 2014 wordt ecomalus betaald om reden van het inschrijven met een hoge CO2-emissies (meer dan 145 g/km/CO2) van een personenauto of auto voor dubbel gebruik met adres in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte door natuurlijke personen of door ondernemingen andere dan met leasingactiviteiten.

Maatschappijen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten betalen geen ecomalus volgens de versie 2015 van het Waals Gewest van artikel 97 WiGB.

Enkel een natuurlijke persoon die in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte woont en een personenauto of auto voor dubbel gebruik of fiscaal daarmee gelijkgesteld inschrijft is ecomalus verschuldigd als het voertuig meer dan 145 g/km CO2 uitstoot.

Een vrijstelling van het tweede bestanddeel van de BIV wordt toegekend na inschrijving met het statuut van oldtimer. De Waalse belastingdienst geeft het verschuldigde bedrag voor de ecomalus met een certificaat aan de Dienst Auto te Brussel door.

Tabellen eerste bestanddeel BIV

Voor het eerste bestanddeel van de BIV voor voertuigen die vijf jaar of langer zijn ingeschreven, moet voor de BIV een onderscheid gemaakt worden tussen voertuigen die ingeschreven werden vóór 1 mei 2002 en voertuigen die na 1 mei 2002 ingeschreven worden. Onderstaande tarieven in euro gelden nu in het Vlaamse Gewest voor voertuigen van ondernemingen met leasingactiviteiten en motorfietsen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest gelden deze tabellen ook. Opgelet de tabel is degressief over 15 jaar. Na het vijfde jaar is de daling van het bedrag van de BIV minder groot.

 


BIV in euro en cent voor voertuigen die minder dan 5 jaar zijn ingeschreven

 

Fiscale pk

kW

Nieuw of minder dan 1 jaar

Minder dan 2 jaar

Minder dan 3 jaar

Minder dan 4 jaar

Minder dan 5 jaar

tot 8 pk

(tot 1550 cc)

tot 70 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

9 pk

(1551 - 1750 cc)

van 71 tot 85 kW

123,00

110,70

98,40

86,10

73,80

10 pk

(1751 - 1950 cc)

van 71 tot 85 kW

123,00

110,70

98,40

86,10

73,80

11 pk

(1951 - 2150 cc)

van 86 tot 100 kW

495,00

445,50

396,00

346,50

297,00

12 pk

(2151 - 2350 cc)

van 101 tot 110 kW

867,00

780,30

693,60

606,90

520,20

13 pk

(2351 - 2550 cc)

van 101 tot 110 kW

867,00

780,30

693,60

606,90

520,20

14 pk

(2551 - 2750 cc)

van 101 tot 110 kW

867,00

780,30

693,60

606,90

520,20

15 pk

(2751 - 3050 cc)

van 111 tot 121 kW

1239,00

1115,10

991,20

867,30

743,40

16 pk

(3051 - 3250 cc)

van 121 tot 155 kW

2478,00

2230,20

1982,40

1734,60

1486,80

17 pk

(3251 - 3450cc)

van 121 tot 155 kW

2478,00

2230,20

1982,40

1734,60

1486,80

meer dan 17 pk

meer dan 155 kW

4957,00

4461,30

3965,60

3469,90

2974,20

 


BIV in euro en cent voor voertuigen die 5 jaar of langer zijn ingeschreven bij inschrijving nu verwerkt

 

Fiscale pk

kW

Minder dan 6 jaar

Minder dan 7 jaar

Minder dan 8 jaar

Minder dan 9 jaar

10 jaar

Meer dan 10 jaar

tot 8 pk

(tot 1550 cc)

tot 70 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

zie volgende tabel

9 pk

(1551 - 1750 cc)

van 71 tot 85 kW

67,65

61,50

61,50

61,50

61,50

zie volgende tabel

10 pk

(1751 - 1950 cc)

van 71 tot 85 kW

67,65

61,50

61,50

61,50

61,50

zie volgende tabel

11 pk

van 86 tot 100 kW

272,25

247,50

222,75

198,00

173,25

zie volgende tabel

12 pk

van 101 tot 110 kW

476,85

433,50

390,15

346,80

303,45

zie volgende tabel

13 pk

van 101 tot 110 kW

476,85

433,50

390,15

346,80

303,45

zie volgende tabel

14 pk

van 101 tot 110 kW

476,85

433,50

390,15

346,80

303,45

zie volgende tabel

15 pk

van 111 tot 121 kW

681,45

619,50

557,55

495,60

433,65

zie volgende tabel

16 pk

van 121 tot 155 kW

1362,90

1239,00

1115,10

991,20

867,30

zie volgende tabel

17 pk

van 121 tot 155 kW

1362,90

1239,00

1115,10

991,20

867,30

zie volgende tabel

meer dan 17 pk

meer dan 155 kW

2726,35

2478,50

2230,65

1982,80

1734,95

zie volgende tabel

 

BIV in euro en cent voor voertuigen die 10 jaar of langer zijn ingeschreven bij inschrijving nu verwerkt

 

Fiscale pk

kW

Minder dan 11 jaar

Minder dan 12 jaar

Minder dan 13 jaar

Minder dan 14 jaar

Minder dan 15 jaar

15 jaar en meer

tot 8 pk

(tot 1550 cc)

tot 70 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

9 pk

(1551 -1750 cc)

van 71 tot 85 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

10 pk

(1751 -1950 cc)

van 71 tot 85 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

11 pk

van 86 tot 100 kW

148,50

123,75

99,00

74,25

61,50

61,50

12 pk

van 101 tot 110 kW

260,10

216,75

173,40

130,05

86,70

61,50

13 pk

van 101 tot 110 kW

260,10

216,75

173,40

130,05

86,70

61,50

14 pk

van 101 tot 110 kW

260,10

216,75

173,40

130,05

86,70

61,50

15 pk

van 111 tot 121 kW

371,70

309,75

247,80

185,85

123,90

61,50

16 pk

van 121 tot 155 kW

743,40

619,50

495,60

371,70

247,80

61,50

17 pk

van 121 tot 155 kW

743,40

619,50

495,60

371,70

247,80

61,50

meer dan 17 pk

meer dan 155 kW

1487,10

1239,25

991,40

743,55

495,70

61,50

 

 

Wettelijke basis BIV in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2018

 

Bij inschrijving sinds 1 januari 2016 is er bijsturing van de BIV, behalve voor leasing waarbij het oude tarief van heel het land ongewijzigd blijft of voor nooit eerder bij de DIV ingeschreven voertuigen die niet door een leasingonderneming besteld werden vóór 1 oktober 2015 en op voorwaarde dat al de vormvereisten van VCF, art. 2.3.4.1.10 nageleefd worden. Als geen verklaring werd afgelegd wegens bestelling vóór 31 oktober 2015 geldt een gewijzigde formule met deler 246 met de bijsturing. In 2018 bedraagt x 27.

Voor de luchtcomponent moet een onderscheid gemaakt worden want met bijsturing geldt een andere tabel

 

Luchtcomponent c met bijsturing voor benzine en andere brandstoffen dan diesel vanaf 1 juli 2017

 

Geen diesel

Euronorm

Bedragen in euro vanaf 1 juli 2017

 

euro 0

1185,47

 

euro 1

530,16

 

euro 2

158,53

 

euro 3

99,45

 

euro 4

23,87

 

euro 5 of EEV die niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarde met bijsturing

21,46

 

euro 6

21,46

 

Luchtcomponent c voor diesel, met bijsturing vanaf 1 juli 2017

 

Diesel

Euronorm

Bedragen in euro vanaf 1 juli 2017

 

euro 0

2980,54

 

euro 1

874,44

 

euro 2

648,1

 

euro 3

513,59

 

euro 3 + roetfilter

486,21

 

euro 4

486,21

 

euro 4 + roetfilter

478,18

 

euro 5 of EEV die niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarde met bijsturing

478,18

 

euro 6

472,69

 

 

Vrijstellingen van BIV in het Vlaamse Gewest

 

Personenwagens, auto’s dubbel gebruik, minibussen en lichte vrachtwagens zijn vanaf 1 juli 2017 vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling bij volgende brandstoftypes:

 

·         Puur elektrisch

·         Puur waterstof

·         Aardgas (CNG/ LNG) (tijdelijk tot 31/12/2020) - Ook al wordt de motor slechts maar gedeeltelijk of tijdelijk op aardgas aangedreven

o    Voor de belasting op inverkeerstelling zijn alle personenwagens ingeschreven vanaf 1 juli 2017 met minder dan 12 fiscale pk's vrijgesteld tot 31/12/2020. Vanaf 12 fiscale pk's is er een forfaitaire vermindering van 4000 euro. (De minimumbelasting is hier niet van toepassing)

·         Plug-in hybride elektrische voertuigen (tijdelijk tot 31/12/2020):

o    Noodzaak om batterij met stekker te kunnen opladen

o    Bijkomende voorwaarde: enkel met uitstoot tot en met 50g CO2/km

 

 

BIV ecomalus in Wallonië en Duitstalig landsgedeelte

Een ecomalus kan bij inschrijving vanaf 146 gram emissie verschuldigd zijn in het Waalse Gewest.

De oldtimer met O-kentekenplaat ontsnapt aan de ecomalus.

Tabellen tweede bestanddeel van de BIV: ecomalus in Wallonië en het Duitstalig landsgedeelte vanaf 1 januari 2012

(WIGB, art. 97bis tot 97sexies, vervangen of gewijzigd bij decreet van 10 december 2009 van het Waals parlement houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen, art. 23 tot 31, BS 23 december 2009, gewijzigd bij decreet van 15 december 2011 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012, BS 29 december 2011, 2e uitgave, gewijzigd bij decreet van 19 december 2012, art. 17, BS 21 december 2012, 3e uitgave, gewijzigd bij decreet van 19 september 2013 en gewijzigd bij programmadecreet van 12 december 2014, BS 29 december 2014, 2e uitgave)

Het tweede bestanddeel van de belasting verschuldigd voor de personenauto's en de auto's voor dubbel gebruik bedoeld in artikel 94, 1°, die in gebruik genomen worden door een in het Waalse Gewest woonachtige natuurlijke persoon, ‘ecomalus’ genoemd, wordt berekend overeenkomstig de artikelen 97quater en 97quinquies, versie 2012.

 

Berekening van de ecomalus

Een natuurlijke persoon die een autovoertuig in gebruik neemt met adres in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte moet ecomalus betalen vanaf 146 gram/km vervuilingsgraad van CO2. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen vervangen of niet van een ander voertuig.

Overzicht tarieven ecomalus volgens de emissie volgens aantal kinderen en zonder of met LPG.

 

Bedrag ecomalus met maximum 2 kinderen ten laste, zonder LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Zonder 3 kinderen

100

175

250

375

500

600

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Zonder 3 kinderen

700

1000

1200

1500

2000

2500

 

Bedrag ecomalus met 3 kinderen ten laste, zonder LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 3 kinderen

0

100

175

250

375

500

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 3 kinderen

600

700

1200

1500

2000

2500

 

Bedrag ecomalus met 4 kinderen ten laste, zonder LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 4 kinderen

0

0

100

175

250

375

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 4 kinderen

500

600

1200

1500

2000

2500

 

Bedrag ecomalus met maximum 2 kinderen ten laste, met LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Zonder 3 kinderen

0

100

175

250

375

500

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Zonder 3 kinderen

600

700

1000

1200

1500

2000

 

Bedrag ecomalus met 3 kinderen ten laste, met LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 3 kinderen

0

0

100

175

250

375

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 3 kinderen

500

600

1000

1200

1500

2000

 

 

Bedrag ecomalus met 4 kinderen ten laste, met LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 4 kinderen

0

0

0

100

175

250

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 4 kinderen

375

500

1000

1200

1500

2000